akroken4kopia1
NSFKlogocopy
trout1
item3 item3c item3d item3e item3f

Klubbinformation.

.

Klubben: Årsavgift senior 500:-

" pensionär 500:-

" junior 150:-

" familjemedlem 25:-

Klubbvattnet: Årsavgift senior 1100:-

" pensionär 800:-

" junior 450:-

Samtliga avgifter till klubben och klubbvattnet vill kassören ha in på det bifogade postgiroinbetalningskortet, senast den 31/1 2016. Glöm inte att ange från vem inbetalningen kommer, om ni är senior, junior eller pensionär, samt namn på de familjemedlemmar som ingår.

Vid betalning på annat sätt, använd klubbens postgiro 435 50 56-5

 

Styrelsen Nättraby SFK

 

 

 

Startsida Om klubben Om sjön Agenda Kontakt